The Light Phone มือถือจิ๋วขนาดเท่าบัตรเครดิตสุดคูล

ลืมมือถือเมื่อไหร่ใช้ชีวิตยากทันที! เพราะแค่รับสายสำคัญหรือโทรออกก็ยังทำไม่ได้ และนั้นแหละคือคอนเส็ปของ The Light Phone โทรออก-รับสาย ได้อย่างเดียว!