การตลาดสำหรับนักท่องเที่ยว วิเคราะห์เจาะลึก มีพฤติกรรมการใช้ Device อย่างไร

การตลาดสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนของ Digital Marketing หลายคนที่เคยซื้อ Media เอง อาจพอทราบราคาว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และผลลัพธ์ต่าง ๆ มักจะสูงกว่ากลุ่ม Target [...]