Venture Capital คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจ Startup

Venture Capital คือ? ก่อนตอบคำถามนี้ต้องเกริ่นก่อนว่า หลังจากที่เหล่า Startup เริ่มเฟื่องฟูในไทยมากขึ้นตามลำดับ เหล่าสถาบันการเงินก็มีการปรับตัวเพื่อรองรับธุรกิจ Startup เช่นกัน