[Review] รีวิว VSCO X ฟีเจอร์เสียเงินจากแอพพลิเคชันฮิต ดีไหม คุ้มค่าเงินมากน้อยแค่ไหน

รีวิว VSCO X ก่อนที่จะเริ่มกันนั้น จริงๆ แล้วผู้เขียนเองได้ใช้งานแอพพลิเคชันแต่งรูปของ VSCO มานานแสนนาน ตั้งแต่เริ่มมีกระแสใหม่ๆ แต่เพิ่งจะมาสมัครสมาชิกเป็น VSCO X มาไม่นานนี้เอง