Remote Working ดีต่อกับการทำงานสายดิจิทัลอย่างไร?

ในปัจจุบันการทำงานสายดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องต้องเข้าออฟฟิตหรือนัดเจอกันตามร้านกาแฟอีกต่อไป ยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้ ที่ทุกคนเลี่ยงการที่จะพบปะกัน Remote Working [...]