Youtube Premium ดูวิดีโอไม่มีโฆษณาคั่น พร้อมให้บริการวันนี้ในไทย

Youtube Premium บริการจาก Google พร้อมเปิดให้ชาวไทยได้ใช้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ โดยบริการที่เปิดใช้นอกจากจะเป็นตัวนี้แล้วยังมีYoutube Musicอีกด้วย [...]