Facebook
ADS 

ใช้ Facebook Ads ให้เป็น จากพื้นฐานสู่แอดวานซ์
เน้นเวิร์กช้อป ทำจริง ลงมือจริง

วันที่ : วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 (09.00 น. – 16.00 น.)
        วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 (09.00 น. – 16.00 น.)
สถานที่ : IBIS STYLES BANGKOK (SUKHUMVIT PHAKHANONG)
ราคา : 3,500 บาท (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน)

GOOGLE
ADS 

ใช้ Google Ads ให้เป็น จากพื้นฐานสู่แอดวานซ์
เน้นเวิร์กช้อป ทำจริง ลงมือจริง

วันที่ : วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 (09.00 น. – 16.00 น.)
        วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019 (09.00 น. – 16.00 น.)
สถานที่ : IBIS STYLES BANGKOK (SUKHUMVIT PHAKHANONG)
ราคา : 3,500 บาท (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน)

INBOUND
MARKETING 

เรียนรู้แนวคิดการทำ DIGITAL MARKETING
ด้วย INBOUND MARKETING

วันที่ : วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2019 (09.00 น. – 16.00 น.)
สถานที่ : IBIS STYLES BANGKOK (SUKHUMVIT PHAKHANONG)
ราคา : 2,500 บาท (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน)

DIGITAL
MARKETING MIX 

ช่องทางไหน…ส่วนผสมอย่างไร?
ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วันที่ : วันอังคาร-พุธ ที่ 5 – 6 มีนาคม 2019 (09.00 น. – 16.00)
สถานที่ : IBIS STYLES BANGKOK (SUKHUMVIT PHAKHANONG)
ราคา : 9,500 บาท (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน)