Mobile สร้างยอดขายและยกระดับแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย

 In Facebook, Instagram, Line, Social Media

ปัจจุบัน Mobile กลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดหลายราย สามารถใช้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด และมีหลายแบรนด์ที่นำเครื่องมือนี้มาผลักดัน ให้ธุรกิจของตนเองเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

การค้นพบโอกาสทางธุรกิจ เสมือนเป็นช่องทางการเติบโตที่เพิ่มพูนและเกิดความท้าทายใหม่ๆ ขึ้นตลอดเวลา โดยวิจัยจากผู้นำด้านการตลาด อย่าง Google ของ Matt Lawson ที่ได้พูดคุยกับผู้นำด้านการตลาดทั่วโลกของ  Bain และ บริษัท Laura Beaudin เพื่อหาวิธีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ให้ดึงดูดผู้บริโภคจากการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้พบว่า Mobile มีอิทธิพลทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้แบรนด์ต่างๆ หันมาใช้วิธีการทำธุรกิจแบบเคลื่อนที่จากโทรศัพท์มือถือจนประสบความสำเร็จหลายราย

กลยุทธ์การขายบนโทรศัพท์มือถือที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการนำเสนอสินค้าของแบรนด์นั้น ต้องเริ่มจากการสำรวจและเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะการโฆษณาบน Mobile ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่าง เฉพาะกลุ่ม ซึ่งการตลาดในลักษณะนี้ ทำให้ผู้คนใกล้ชิดและเข้าถึงกับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น

โดยแบรนด์ชั้นนำที่พยายามเปลี่ยนธุรกิจ จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรแบบเดิม ทำให้พัฒนามาเป็นการสร้างยอดขาย และอุปกรณ์วัดผลบนมือถือ ในการนำศักยภาพที่น่าทึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภค และได้รับการตอบโต้ตลอดเวลา โดยผลสำรวจพบว่า ผู้คนโต้ตอบกับโทรศัพท์เฉลี่ย 13 ครั้งต่อชั่วโมงและ 60% ของผู้บริโภคเห็นโฆษณาจากโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

สร้างการยกระดับแบรนด์ และยอดขายได้ง่ายๆเพียงแค่…

1. การโฆษณาในเวลาที่เหมาะสม

โฆษณา ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากมือถือเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาที่เหมาะสมกับสื่อ และช่วงเวลา ด้วยการใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย แต่ต้องวางแผนสื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางธุรกิจ และยอดขายเติบโตทั่วประเทศ ด้วยการสร้างการรับรู้ เข้าถึงอยู่เสมอ มีส่วนทำให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจซื้อได้

2.สร้างความประทับใจกับผู้บริโภค

การเข้าใจและสื่อสารให้ลูกค้าประทับใจแบรนด์ ดึงดูดผู้บริโภค ด้วยเนื้อหาที่แตกต่าง และสะดุดออกไปกับการสื่อสารในช่องทางต่างๆบนมือถือ และให้ความสนใจ รวมถึงการจดจำแบรนด์ในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การโฆษณาวิดีโอบนมือถือ ส่วนใหญ่จะถูกนำมาผลิตใหม่ จากโฆษณาทางทีวีที่ใช้เวลานานเกินไป ทางแบรนด์จึงจำเป็นต้องพิจารณาสื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

3.กระตุ้น แและ เพิ่มการรับรู้

การตลาดออนไลน์บนมือถือ มีส่วนสำคัญของการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่สามารถวัดค่า และความต้องการในแบรนด์สินค้านั้นในการคิดกลยุทธ์บนมือถือ สร้างการรับรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์ใหม่ๆผ่านบนมือถือให้กับกลุ่มลูกค้า

4.แคมเปญการตลาด เพิ่มยอดได้ดี

วิเคราะห์แคมเปญการตลาดในการวัดผลการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างแคมเปญที่น่าสนใจ เพื่อประสิทธิภาะและผลลัพธ์ได้อย่างมากโดยอาศัยมือถือ

5.การสำรวจพฤติกรรมบนมือถือ

จากการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้าผ่านมือถือ ว่ามีพฤติกรรมการใช้งานอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง เช่น ในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ลูกค้าส่วนใหญ่ได้เข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์มากที่สุด จึงเป็นโอกาสที่จะผลักดันแบรนด์ธุรกิจช่วงเวลาเหล่านี้

สังเกตได้ว่าแบรนด์ที่หันมาลงทุนและเปลี่ยนแปลงในการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อติดตามและวัดผล สามารถได้แรงสนับสนุนในการที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้ง่าย จึงเพิ่มยอดขายและแนวโน้มการรับผลตอบแทนที่มากกว่า และค้นพบโอกาสที่ได้รับจากการใช้งานบน Mobile ได้อย่างยาวนาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์ และกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการสร้างยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด ได้ที่ดีสุดอย่างเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Twitter

ที่มา www.thinkwithgoogle.com

 

Recommended Posts