3 ปัจจัยเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ที่เอื้อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 In Startups & SME

การทำให้ ธุรกิจประสบความสำเร็จ และดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น นอกจากความสามารถของผู้ทำธุรกิจ ตัวสินค้าและบริการ กลยุทธ์และการทำการตลาด หรืองบประมาณในการลงทุนแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เช่น

มีทีมงานที่มีคุณภาพ

ธุรกิจจะพัฒนาและก้าวไปได้ไกล ใช่เพียงอาศัยแค่ความคิดและแรงกายของคนเพียงคนเดียวเท่านั้น  แต่ส่วนหนึ่งยังต้องมาจากการร่วมมือกันของทีมงาน หรือบุคลากรในองค์กรด้วย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทีมงานหรือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะ มีความสามารถ และทำงานด้วยกันอย่างเป็นทีมนั้น มีส่วนช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ไม่น้อย ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหาร หากผู้จัดการร้านสามารถดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาโดยรวมได้เป็นอย่างดี แม่ครัวมีทักษะในการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยม พนักงานเสิร์ฟรู้หลักในการให้บริการ และเสิร์ฟอาหารได้อย่างรวดเร็วไม่มีผิดพลาด ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความปะทับใจ ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ในทางกลับกัน หากทีมงานที่มีอยู่ปฏิบัติงานในทางตรงกันข้าม ก็จะเกิดปัญหาและส่งผลด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้น การคัดเลือกทีมงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงรักษาพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว

 มีคอนเนกชั่นดีๆ อยู่กับตัว

คอนเนกชั่น หรือการมีเครือข่ายนั้นสำคัญกับการทำธุรกิจไม่น้อย เพราะสิ่งนี้เป็นเสมือนช่องทางแห่งโอกาส ทำให้เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น  หรือมีความเป็นไปได้ที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างคอนเนกชั่นเริ่มต้นจากการมีความกล้าที่จะเข้าหาและพูดคุย  ซึ่งบุคคลที่สามารถสร้างคอนเนกชั่นด้วยได้นั้น อาจจะเป็นบุคคลที่เคยร่วมงานกันมาก่อน รวมไปถึงบุคคลที่น่าสนใจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการท่านอื่นๆ ที่สามารถพบเจอได้ในงานสัมนาทางธุรกิจต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาคอนเนกชั่นดีๆ  เอาไว้ให้ได้อย่างยาวนานนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การมุ่งหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่ต้องไม่ลืมที่จะมอบความจริงใจให้กับบุคคลที่เป็นคอนเนกชั่นด้วยเช่นกัน

มีทำเล หรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีสินค้าหรือบริการที่ดีอยู่ในมือก็คือ ไม่สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดได้จากการเลือกทำเลที่ผิดพลาด หรือการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยากนั่นเอง

ทั้งนี้ ก่อนการเลือกทำเลควรทำการวิเคราะห์และศึกษาถึงจุดแข็งจุดอ่อนของทำเลนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน ซึ่งทำเลที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะต้องเข้าถึงได้อย่างสะดวกแล้ว หากเป็นธุรกิจค้าขาย ก็ควรต้องมี“กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง” ของเรารายล้อมอยู่ ทั้งยังไม่ควรเป็นทำเลที่มีแต่ “คู่แข่ง” ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของธุรกิจ หรือการเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องราวของเทรนใหม่ๆ ในโซเชียลมีเดีย ก็สามารถติดตามบทความต่างๆ ของเราเพิ่มเติมได้ที่  Facebook  หรือ  twitter

เรายินดีเสมอที่จะเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจ ส่งตรงถึงหน้าจอคุณ
Recommended Posts