{How to} ตั้งเวลาโพสต์ Facebook แบบล่วงหน้า ย้อนหลัง และการปรับเปลี่ยนวันเวลาของโพสต์ที่ลงไปแล้ว

 In Facebook, How to

สำหรับผู้ที่ต้องบริหารจัดการแฟนเพจต่างๆ การใช้วิธีตั้งเวลาโพสต์ หรือกำหนดวันเวลาในการเผยแพร่โพสต์แบบตามต้องการนั้น นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างความสะดวกในการจัดการแฟนเพจได้ไม่น้อย

ซึ่งนอกจากการตั้งโพสต์แบบกำหนดวันเวลา “ล่วงหน้า” ได้แล้วนั้น เรายังสามารถตั้งวันเวลาลงโพสต์แบบ “ย้อนหลัง” รวมถึงแก้ไขปรับเปลี่ยนวันเวลาของโพสต์ที่ลงไปแล้วได้อีกด้วย

 การตั้งวันเวลาโพสต์แบบล่วงหน้า

1. เข้าไปที่แถบเครื่องมือการเผยแพร่ด้านบน

2. เลือกเมนู “โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้”

3. กดปุ่ม “+สร้าง”

4. พิมพ์ข้อความ แล้วคลิก “กำหนดเวลา”


5. กำหนดวันเวลาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุุ่ม “กำหนดเวลา” อีกครั้ง

6. โพสต์ที่ตั้ง จะปรากฏอยู่ในหน้าเมนู “โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้”  รอการเผยแพร่ตามวันเวลาต่อไป


ทั้งนี้ การตั้งวันเวลาโพสต์ล่วงหน้า จะสามารถทำได้ตั้งแต่ 10 นาที – 6 เดือน นับตั้งแต่สร้างโพสต์

การตั้งวันเวลาโพสต์แบบย้อนหลัง

1. เข้าไปที่แถบเครื่องมือการเผยแพร่ด้านบน

2. เลือกเมนู “โพสต์ที่กำหนดเวลาไว้”

3. กดปุ่ม “+สร้าง”


4. พิมพ์ข้อความ คลิกปุ่มสามเหลี่ยมเล็กข้างปุ่มกำหนดเวลา จากนั้นเลือกเมนู “ลงวันที่ย้อนหลัง”

5. กำหนดวัน เดือน ปีที่ต้องการลงย้อนหลัง และคลิกปุ่ม “วันที่ย้อนหลัง”


6. โพสต์จะปรากฏในวันเวลาที่เรากำหนดย้อนหลังไว้

การปรับเปลี่ยนวันเวลากับโพสต์ที่ลงไปแล้ว

ขั้นตอนมีดังนี้

คลิกเลือกสัญลักษณ์ […] ที่มุมบนขวาของโพสต์  >>  เลือกเมนู “เปลี่ยนวันที่”  >> กำหนดวันเวลาใหม่แล้วกดปุ่มบันทึก >> กดตกลง โพสต์ที่ลงไปแล้วจะปรากฏวันเวลาใหม่ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของธุรกิจ หรือการเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องราวของเทรนใหม่ๆ ในโซเชียลมีเดีย ก็สามารถติดตามบทความต่างๆ ของเราเพิ่มเติมได้ที่ Line @marketingwow  Facebook    twitter

เรายินดีเสมอที่จะเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจ ส่งตรงถึงหน้าจอคุณ

Recommended Posts