11 คอร์สเรียนฟรี ด้าน Artificial Intelligence

 In Lifestyle, Programing, Technology

   ก่อนที่จะแนะนำ 11 คอร์สเรียนฟรี ด้าน Artificial Intelligence นั้น เรามาทำความรู้จักเจ้าปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence) ในเบื้องต้นกันก่อน

    Artificial Intelligence เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยากาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์ ให้มีความสามารถทางด้านความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้คล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด เพื่อการแก้ปัญหาหรือหาเหตุผลจากข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์และแปลความหมายให้ได้ผลสรุปหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีความใกล้เคียงกับการตัดสินใจของมนุษย์มากที่สุด

ซึ่งแนวคิดที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอาณาจักรกรีก โดย อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ในยุคนั้น  ภายหลังต่อมานักคณิตศาสตร์หลายคนจึงนำแนวคิดมาสานต่อ จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 20 ราวปีค.ศ. 1646 ได้กำเนิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกชื่อ “ENIAC”

Artificial Intelligence

สำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ นี่คือ 11 คอร์สเรียนฟรี ด้าน Artificial Intelligence

 • Learn with Google AI
 • Google – Machine Learning
 • Stanford University – Machine Learning
 • Columbia University – Machine Learning
 • Nvidia – Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision
 • MIT – Deep Learning for Self Driving Cars
 • Reinforcement Learning
 • Deep Reinforcement Learning (UC Berkeley)
 • Machine Learning Crash Course Google
 • Elements of Artificial Intelligence free online course
 • Intro to Artificial Intelligence by Udacity

 

ติดตามบทความสาระดีๆ และข้อมูลอัปเดตก่อนใครจาก Digitalmarketing wow ได้ที่ Facebook และ Line @marketingwow

ที่มา [1]

Recommended Posts