แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การโฆษณาออนไลน์ ในห้วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

 In Uncategorized

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT), สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทาง การโฆษณาออนไลน์ ดังนี้

การโฆษณาออนไลน์

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีพระบรมราชาภิเษก ใช้วิธีการจัดทำหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ โดยให้มีเนื้อหาดังนี้

 • การแสดงสัญลักษณ์งานพระราชพิธีฯ ให้ปรากฏที่ตำแหน่งมุมซ้ายของเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดวางและแสดงบนหน้าจอ
 • ยึดถือข้อมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯเป็นหลัก
 • ไม่ให้มีโฆษณาใด ๆ ในหน้าที่จัดทำขึ้นเพื่อราชพิธีฯ

การโฆษณาออนไลน์ ประเภท Online Video

ขอความร่วมมือให้งดเว้น การโฆษณาออนไลน์ ประเภท Online Video ในช่วงวันและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ดังนี้

 • เดือนเมษายน
  วันที่ 6 เมษายน 2562
  – วันจักรี พลีกรรมตักน้ำ 76 จังหวัด
  วันที่ 18 เมษายน 2562
  – พิธีเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์ ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เวลา 17.00 – 20.00 น.
  วันที่ 19 เมษายน 2562
  – พิธีเชิญน้ำไปวัดพระแก้ว ถ่ายทอดสดทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

 • เดือนพฤษภาคม
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  – เสด็จบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายทอดสดทาง ทรท. เวลา 11.00 – 21.00 น.
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
  – เชิญพระสุบรรณบัฏ ถ่ายทอดสดทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
  – ถวายบังคมพระบรมอัฐิ ถ่ายทอดสดทาง ทรท. เวลา 16.00 – 18.00 น.
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
  – บรมราชาภิเษก ถ่ายทอดสดทาง ทรท. เวลา 10.00 – 12.00 น.
  – มหาสมาคม ถ่ายทอดสดทาง ทรท. เวลา 14.00 – 16.00 น.
  – ถวายสักการะ ถ่ายทอดสดทาง ทรท. เวลา 16.00 – 18.00 น.
  – เฉลิมพระรสชมณเฑียร ถ่ายทอดสอทาง ทรท. เวลา 18.00 – 20.00 น.
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
  – สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ถ่ายทอดสดทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
  – เลียบพระนคร ถ่ายทอดสทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
  – เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชา ถ่ายทอดสดทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
  – รับทูต ถ่ายทอดสดทาง ทรท. ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

การโฆษณาประเภท Display และรูปแบบอื่น ๆ

ขอความร่วมมือให้ระวังการโฆษณา คำนึงถึงความเหมาะสมและปฏิบัติตามที่กสทช. กำหนด

 • ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาอยู่ในหน้าจอเดียวกับเนื้อหางานพระราชพิธีฯ
 • สามารถแสดงข้อความจงรักภักดีได้ โดยปรากฏพระฉายาลักษณ์และใช้ถ้อยคำที่มีความเหมาะสมต่อห้วงพระราชพิธีฯ
 • โฆษณาที่ลงในหน้าเพจอื่น ๆ ขอให้เนื้อหามีความเหมาะสมต่อห้วงพระราชพิธีฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์ได้ดังนี้

 • การใช้ตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ข้อความถวายพระพร สามารถดาวน์โหลดได้จาก กรมประชาสัมพันธ์
 • สามารถหาข้อมูลงานพระราชพิธีฯได้ที่
  Website : www.phralan.in.th
  – Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒
  – โทรศัพท์ : 1257 ศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 • แนวปฏิบัติที่เผยแพร่โดยสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราภิเษก, กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ขอความร่วมมือ

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recent Posts