Facebook Ads ถอด การเลือกอายุ เพศ สำหรับโฆษณาสินเชื่อ บ้าน การจ้างงานใน US

 In Facebook, Social Media, Update

Facebook Ads ถอด การเลือก อายุ เพศ และ Zip Code ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการโฆษณาเกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน สินเชื่อทั่วไป การจ้างงาน เพื่อเป็นการป้องกันสำหรับการเลือกปฏิบัติ โดยมีผลทั้งหมดในเครือโฆษณาของ Facebook ทั้ง Instagram, Messenger และตัว Facebook เอง

ทำไม Facebook Ads ถอด การเลือกอายุ เพศ สำหรับการโฆษณาสินเชื่อ บ้าน การจ้างงาน

เนื่องจาก Facebook ค่อนข้างให้ความสำคัญมากสำหรับผู้ใช้งานเอง จึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันการเลือกปฏิบัติ สำหรับการเข้าถึงบริการทางด้าน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อทั่วไป และการจ้างงาน จึงต้องถอดการเลือกอายุ เพศ และ Zip Code ออกไป โดยมีผลในสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยนั้น สำหรับการโฆษณาในรูปแบบ Jobs หรือการจ้างงาน ก็ไม่สามารถเลือกอายุ หรือเพศได้เช่นกัน

ที่มา [1]

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts