ฟีเจอร์ Clearing History จาก Facebook มาแน่ อาจกระทบกับการ Targeting บางส่วน

 In Digital Marketing, Facebook, Social Media, Update

ฟีเจอร์ Clearing History ของ Facebook เรียกว่ามาแน่นอน ซึ่งฟีเอจร์นี้เป็นหนึ่งวิธีการให้ผู้ใช้งาน Facebook ทุกคนสามารถทำ Clearing History ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อการทำ Targeting แต่ไม่มีผลต่อการวัดผล Result หรือเครื่องมือ Analytics

โดยทาง Facebook ได้อธิบายฟีเจอร์ Clearing History นี้ว่า ไม่เชิงเป็นการลบข้อมูล History ทั้งหมด แต่เป็นเชิงในแนวทำให้ข้อมูลเป็นแบบนิรนาม ไม่ระบุตัวตน ไม่สามารถติดตามได้ (Anonymous) เมื่อคุณใช้ Clearing History ก็เท่ากับว่าข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณนั่นเอง

ฟีเจอร์ Clearing History อาจกระทบกับการ Targeting บางส่วน

แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อการทำระบุกลุ่มเป้าหมายแน่นอน เช่นการใช้งานร่วมกับ Pixel จะไม่สามารถเข้าถึงคนที่ทำการ Clearing History ได้ รวมไปถึง Custom Audience ที่ใช้จำเป็นต้องใช้งาน Pixel เช่นคนที่เข้าชมเว็บไซต์หรือคนที่ใช้งานแอพพลิเคชัน แต่ไม่มีผลกับการวัดผล และเครื่องมือ Analytics ของ Facebook เพราะเพียงแค่เป็นการไม่ระบุตัวตนเท่านั้น แต่ข้อมูลทางด้านตัวเลขและรีพอร์ตต่าง ๆ ยังคงมีผลเช่นเดิม

Facebook ที่ปล่อยฟีเจอร์ Clearing History ออกมาเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกกับผู้ใช้งานมากขึ้น อาจมีผลกับการทำ Ad Targeting บ้าง นับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของ Facebook เลยทีเดียว

ที่มา [1]

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts