ทักษะ Digital Skill ที่ทุกองค์กรหวังให้พนักงานมี

 In Digital Marketing, Digital Planning, Technology

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เด็กไทยเก่งไอทีมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ทุกองค์กรคิดผิด การที่เก่งไอทีใช่ว่าจะมี ทักษะ Digital Skill ที่ดีและตรงความต้องการ มาลองเช็คตัวเองดูดีกว่า ว่ามีทักษะด้านนี้เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรไหม

ทักษะ Digital Skill ที่จำเป็นต้องมี

ทักษะ Digital Skill

Tools & Technologies ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือที่เป็น Hardware หรือ Software ควรจะเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ว่าทำงานอย่างไร 

Find & Use ไม่ใช่แค่ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจาก Google หรือแพลตฟอร์ม Search Engine แต่หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป รวมถึงการอ้างอิง ให้ที่มา และลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาใช้

Teach & Learn การเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เพราะหากขาดทักษะและความเข้าใจ ก็อาจทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพได้ 

Communication & Collaborate เทคโนโลยีที่เปลี่ยน ทำให้การสื่อสารนั้นง่ายขึ้น ใช้เครื่องมือรูปแบบใหม่ เพื่อทำงานร่วมกันในต่างสถานที่ได้ เช่น การใช้ Google Doc เป็นต้น 

Create & Innovate เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้สร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น ควรมีทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลและควรมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้

Identity & Wellbeing ทักษะในการปกป้องข้อมูลของตัวเองก็สำคัญ การเก็บรหัสหรือความรับผิดชอบในการดูแลปกป้องข้อมูลของผู้อื่นที่เราเป็นคนดูแล รวมถึงจรรยาบรรณในการใช้งานด้วย


จากที่ได้กล่าวมา ลองสำรวจดูว่าตัวคุณมี ทักษะ Digital Skill มากน้อยแค่ไหน หากไม่มี ถึงเวลาที่เราควรจะเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วหรือยัง เพราะถ้ามีทักษะต่างๆ เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีในองค์กร

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts