ทักษะ Digital Skill ที่ทุกองค์กรหวังให้พนักงานมี

 In Digital Marketing, Digital Planning, Technology

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เด็กไทยเก่งไอทีมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ทุกองค์กรคิดผิด การที่เก่งไอทีใช่ว่าจะมี ทักษะ Digital Skill ที่ดีและตรงความต้องการ มาลองเช็คตัวเองดูดีกว่า ว่ามีทักษะด้านนี้เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรไหม

ทักษะ Digital Skill ที่จำเป็นต้องมี

ทักษะ Digital Skill

New call-to-action

Tools & Technologies ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือที่เป็น Hardware หรือ Software ควรจะเข้าใจพื้นฐานในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ว่าทำงานอย่างไร 

Find & Use ไม่ใช่แค่ความสามารถในการค้นหาข้อมูลจาก Google หรือแพลตฟอร์ม Search Engine แต่หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป รวมถึงการอ้างอิง ให้ที่มา และลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาใช้

Teach & Learn การเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เพราะหากขาดทักษะและความเข้าใจ ก็อาจทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพได้ 

Communication & Collaborate เทคโนโลยีที่เปลี่ยน ทำให้การสื่อสารนั้นง่ายขึ้น ใช้เครื่องมือรูปแบบใหม่ เพื่อทำงานร่วมกันในต่างสถานที่ได้ เช่น การใช้ Google Doc เป็นต้น 

Create & Innovate เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้สร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น ควรมีทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลและควรมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้

Identity & Wellbeing ทักษะในการปกป้องข้อมูลของตัวเองก็สำคัญ การเก็บรหัสหรือความรับผิดชอบในการดูแลปกป้องข้อมูลของผู้อื่นที่เราเป็นคนดูแล รวมถึงจรรยาบรรณในการใช้งานด้วย


จากที่ได้กล่าวมา ลองสำรวจดูว่าตัวคุณมี ทักษะ Digital Skill มากน้อยแค่ไหน หากไม่มี ถึงเวลาที่เราควรจะเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วหรือยัง เพราะถ้ามีทักษะต่างๆ เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีในองค์กร

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Digital marketing plan
Recommended Posts

Leave a Comment

3 × 3 =

New Call-to-action