3 เคล็ดลับสร้าง Blockchain ของคุณด้วยการให้ความรู้แก่ลูกค้า

 In Digital Marketing, Digital Planning, Startups & SME, Technology

3 เคล็ดลับสร้าง Blockchain ให้ธุรกิจคุณมียอดขายและกำไรสูงสุดโดยการให้ความรู้แก่ลูกค้า เราควรรู้ก่อนว่าบริษัทที่มีธุรกิจรูปแบบนี้ มักประสบปัญหาเดียวกันเมื่อเริ่มต้นสร้างแบรนด์ ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีลูกค้าเข้ามาให้ได้มากที่สุด หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจรูปแบบนี้และควรวางแผนให้ถูกทาง

3 เคล็บลับสร้าง Blockchain ของธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จัก3 เคล็ดลับสร้าง Blockchain

3 เคล็ดลับสร้าง Blockchain ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมีดังนี้

สร้างเครือข่ายของผู้มีแนวคิดเดียวกัน
จำไว้ว่าไม่ใช่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทใดบริษัทนึงจะนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการของตนเอง แต่เป็นเครื่องมือที่หลายๆ ฝ่ายหรือหลายๆ บริษัทใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมซึ่งกันและกัน  ดังนั้นวิธีการขายแบบเดิมที่ธุรกิจเคยใช้นั้นก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป เพราะเป้าหมายของธุรกิจนี้คือการสร้างเครือข่ายของลูกค้าที่สนใจเรื่องเดียวกันไปอยู่ในเครือเดียวกัน เพื่อนำเรื่องทั่วไปที่พวกเขาสนใจกันมาศึกษาและแบ่งปันความรู้ให้ลูกค้า

แบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจในสิ่งที่จะทำได้
หากคุณยังยึดมั่นที่จะทำ การสร้างแบรนด์ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ แต่เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง ต้องสื่อสารสิ่งที่กำลังทำ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเทคโนโลยีและสิ่งที่พวกเขาจะทำมากขึ้น งานของคุณคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมารวมตัวกัน เพราะหากพวกเขามาทำงานเครือข่ายเดียวกันก็จะสร้างประโยชน์ได้มากขึ้น นี่คือรากฐานของการสร้างธุรกิจ

แยกธุรกิจออกจากเทคโนโลยีที่สร้างบนเครือข่าย
เป้าหมายของเคล็ดลับนี้คือการสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการธุรกิจให้เป็นของตัวเอง ในขณะที่ยังเป็นเจ้าของกิจการ เราจะต้องยึดสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดมากกว่าธุรกิจของคุณ ไม่เหมือนธุรกิจเก่าๆ ที่นึกธุรกิจเพียงอย่างเดียว นั่นคือหัวใจในการสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts