มีตังค์ ฟีเจอร์ใหม่จาก SCB เอาใจมนุษย์เงินเดือนที่หมุนเงินไม่ทัน

 In Advertorial, Technology

มีตังค์ ฟีเจอร์ใหม่จาก SCB ที่ออกมาแก้ไขปัญหามนุษย์เงินเดือนที่ใช้เงินไม่ถึงสิ้นเดือน โดยลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเบิกเงินมาใช้ล่วงหน้าได้ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy นอกจากนั้นยังออกฟีเจอร์นี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่กำลังมีมากในตอนนี้ด้วย

มีตังค์ เป็นบริการอย่างไร?

ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้กับพนักงานที่มีการรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และต้องเป็นพนักงานที่ผ่านคุณสมบัติและได้รับเลือกจากบริษัทแล้วเท่านั้น โดยจะพิจารณาจาก จำนวนเงินเดือน, ความรับผิดชอบในการทำงานและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นอันดับแรกๆ 

มีตังค์

ส่วนการเบิกเงินมาใช้ล่วงหน้านั้น จะสามารถเบิกมาใช้ได้เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนและมีการคิดค่าธรรมเนียมการเบิกเงินล่วงหน้า 1,000 ละ 20 บาท และเมื่อเงินเดือนเข้ามาจะทำการหักเงินจากเงินเดือนไปเลยในทันที แต่บริการนี้ยังอยู่ในช่วงโปรเจกต์ทดลอง ซึ่งตอนนี้เริ่มใช้ไป 2 บริษัท คือ Villa Market และ อำพล ฟู้ดส์ บริการนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเงินกู้ ซึ่งหากบริการนี้เป็นไปได้ดี อาจขยายและส่งผลให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

 

 

ที่มา : [1], [2]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recent Posts