สภาดิจิทัลฯ พร้อมปฏิวัติวงการไอที ก้าวผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล

 In Technology

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยอย่าง “คุณศุภกิจ เจียรวนนท์” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเปิดตัว สภาดิจิทัลฯ อย่างเป็นทางการในงาน Digital Thailand Big Bang 2019:ASEAN Connectivity โดยหน้าที่หลักคือการร่วมมือกับภาครัฐให้การวางยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตด้านดิจิทัลของประเทศไทย

ปฏิวัติวงการไอทีด้วยความร่วมมือระหว่าง สภาดิจิทัลฯ และสภาหอการค้าไทย

สภาดิจิทัลฯ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการประชุมเพื่อหารือและวางแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง สภาดิจิทัลฯ และ สภาหอการค้าไทย โดยได้มีการวางแผนวางยุทธศาสตร์และกฏระเบียบต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ยังได้มีการกำหนดพันธกิจของสภาดิจิทัลไว้ถึง 5 ด้าน ดังนี้

 1. ความร่วมมือกัน (Collaboration)
  ตัวกลางที่เชื่อมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไว้ด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัล 
 2. การสร้างทักษะบุคลากร (Digital Talents)
  ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการส่งเสริมความรู้หรือทักษะทางด้านดิจิทัลอยู่มาก จึงต้องมีการผลักดันให้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ให้มากขึ้น โดยการสร้างทักษะ ปรับปรุงทักษะที่มีและเปลี่ยนทักษะให้สามารถไปด้วยกันได้
 3. พัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Economy)
  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจในประเทศไทยให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น ทั้งธุรกิจ SMEs และ Startup
 4. พัฒนาวัฒนธรรม (Digital Innovation)
  พร้อมส่งเสริม พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัลใหม่ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 5. องค์ความรู้ (Knowledge)
  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลฮับระดับภูมิภาค

โดยทั้งหมดนี้คือพันธกิจที่ทางสภาดิจิทัลฯต้องพัฒนาและสร้างบุคลากรให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเข้ามาให้ได้ ช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยและพร้อมเข้าไปสู่ระดับโลกได้ 

 

 

ที่มา : [1], [2]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts