Creator Awards รางวัลที่ Youtuber ทั้งหลายอยากได้

 In Social Media, Youtube

Creator Awards รางวัลที่นัก Youtuber ทั้งหลายอยากได้และพยายามที่จะได้มา โดยเหล่า Youtuber ทั้งหลายต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานผ่านช่องทาง Youtube ของตัวเอง เพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับ Creator Awards
Creator Awards

ผู้ที่จะได้รับ Creator Awards จะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

Silver Creator Awards – มีผู้ติดตามช่องตั้งแต่ 1 แสนคนขึ้นไป

Gold Creator Awards – มีผู้ติดตามช่องตั้งแต่ 1 ล้านคนขึ้นไป

Diamond Creator Awards – มีผู้ติดตามช่องตั้งแต่ 10 ล้านคนขึ้นไป

โดยขั้นตอนในการรับรางวัล มีดังนี้

  • ตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ
    ทาง Youtube จะทำการยอมรับเฉพาะช่องที่ได้ทำตามกฏเพียงเท่านั้นและจะพิจารณาว่าเห็นสมควรเพียงผู้เดียว ต้องรักษาบัญชีให้ไม่ไปละเมิดกฏต่างๆ ทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์, ช่องโดนแบน รวมถึงกฏอื่นๆ 
  • แลกรับรางวัล
    หากช่องของคุณได้รับสิทธิจะมีการแจ้งเตือนไปถึงคุณภายใน 1 อาทิตย์ และได้รับรหัสสำหรับกรอกแลกรับข้อเสนอนี้ จากนั้นคุณก็กรอกชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
  • การจัดส่ง
    หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเรียบร้อย ทางทีมงานจะดำเนินการผลิตและจัดส่งให้ภายใน 2-3 สัปดาห์

นี่คือหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการได้รับรางวัลการันตีและเจ้าของช่องจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากถ้าหากได้รับรางวัลนี้ไปเก็บไว้

 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts