เว็บไซต์ที่ดี มีลักษณะเป็นอย่างไร?

 In Programing, Technology

เมื่อการธุรกิจออนไลน์สมัยนี้จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราได้ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ที่สามารถช่วยในบริการตรงนี้ให้ได้เป็นอย่างดี แล้ว เว็บไซต์ที่ดี นั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร?

4 ลักษณะ เว็บไซต์ที่ดี

ก่อนที่จะสร้าง เว็บไซต์ที่ดี เราควรมาดูลักษณะและองค์ประกอบกันก่อนว่าควรเป็นอย่างไร?

เว็บไซต์ที่ดี

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ดี
ผู้ใช้งานส่วนมากเข้ามายังเว็บไซต์เพื่อต้องการข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์เมื่อพวกเขากลับออกไป ดังนั้นหากเว็บไซต์มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ดีก็จะช่วยให้เกิดความประทับใจเพื่อที่จะใช้บริการต่อๆ ไปได้ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงมีดังต่อไปนี้

  • รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต
  • แสดงผลได้ทุกๆ Browser ไม่ว่าจะเป็น Firefox, Chrome, Safari
  • ควรใช้ Font มาตรฐาน เพราะหากใช้ Font พิเศษที่ Browser ไม่ได้ทำการติดตั้ง อาจทำไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
เว็บไซต์ที่ดีนั้นไม่ควรมีการประมวลผลข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ช้าเกินไป เพราะถ้าข้อมูลเว็บไซต์ของคุณนั้นประมวลผลช้า อาจส่งผลเสียทำให้ผู้ใช้งานปิดหน้าเว็บของคุณไปได้ในทันที โดยวิธีแก้ไขมีง่ายๆ ดังนี้

  • ขนาดภาพที่ใช้ หากขนาดของไฟล์รูปใหญ่เกินไปและมีรูปภาพขนาดใหญ่ จะส่งผลต่อความเร็ว ควรเลือกใช้การ “Save for Web” และบันทึกนามสกุลเป็นไฟล์ .JPG หรือ .GIF
  • ตรวจสอบการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash การใช้ภาพเคลื่อนไหวมีการส่งผลต่อความเร็วเว็บไซต์เช่นกันและอาจไม่แสดงผลในบางอุปกรณ์ จึงควรทดสอบความเร็วและการแสดงผลหน้าเว็บก่อนเสมอ

ความง่ายในการใช้งาน
ควรมีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูล พร้อมเพิ่มความสะดวกโดยการมี Footer Menu เพื่อคลิกไปยังหน้าอื่นๆ ได้โดยไม่ต้อง Scroll หน้าขึ้นไปด้านบน

ความน่าเชื่อของเว็บไซต์
ความน่าเชื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากว่าลูกค้าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าที่ได้เลือกซื้อไปนั้น มีคุณภาพและน่าเชื่อถือหรือไม่ ดังนั้นความน่าเชื่อถือเหล่านี้สามารถสร้างได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางการขายของธุรกิจ 

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

Recommended Posts