การตลาดเชิงลึก นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?

 In Digital Marketing, Digital Planning

ในปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นักการตลาดจึงต้องหาข้อมูลหลายๆ ด้านมาประกอบกันเพื่อวางแผนการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าคู่แข่ง ซึ่งเทคนิคที่นักการตลาดเลือกมาใช้ คือการนำข้อมูล การตลาดเชิงลึก มาปรับใช้กับธุรกิจ โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โต้ตอบกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การตลาดเชิงลึกถ้าขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ ดังนั้นหากต้องการนำการตลาดเชิงลึกมาใช้ประโยชน์ จะทำได้อย่างไรบ้าง?

การตลาดเชิงลึก

เตรียมข้อมูลสำหรับ การตลาดเชิงลึก
ข้อมูลสำหรับการทำ การตลาดเชิงลึก ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลการติดต่อผิวเผินของผู้บริโภคเพียงเท่านั้น แต่ต้องเป็นข้อมูลที่เจาะลึกถึงผู้บริโภคอย่างละเอียด เช่น ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลความสนใจ ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้แก่ผู้บริโภค 

ปรับปรุง Customer Experience
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น นักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลเพื่อกระจายโฆษณาและแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะคาดเดาแบบลอยๆ แต่ใช้ข้อมูลที่มีมาประเมินและวางแผนการตลาดในอนาคต 

ทำการตลาดส่วนบุคคล
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการส่วนบุคคลให้มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจควรศึกษาความต้องการจากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณอยากทำแคมเปญอีเมล สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลมาจัดกลุ่มเป้าหมาย ปรับแต่งอีเมลเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น และส่งอีเมลไปเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เป็นต้น 

การตลาดเชิงลึก

พัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
ธุรกิจที่ไม่ทำความเข้าใจผู้บริโภค อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาขาย แต่การตลาดเชิงลึกสามารถปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยเมื่อเข้าใจผู้บริโภคแล้ว จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเฉพาะเจาะจง 

ปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางขาย
การตลาดเชิงลึก ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในช่องทางการขายของธุรกิจให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยธุรกิจสามารถรู้ถึงข้อมูลว่าช่วงเวลาใดที่มีผู้บริโภคเข้ามาในช่องทางการขายของคุณมากที่สุด โพสต์ไหนของคุณที่สร้าง Engagement ได้มากที่สุด หรือแม้แต่การพูดคุยตอบโต้กับผู้บริโภคในกล่องข้อความ ว่ามีประโยคใดที่มีผู้ริโภคถามมากที่สุด การโต้ตอบแบบไหนที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจมากที่สุด หากคุณรู้ถึงข้อมูลชิงลึกเหล่านี้ก็จะปรับปรุงประสิทธิภาพการขายให้ดีขึ้นได้

นักการตลาดในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าที่เคยมีมาและการตลาดเชิงลึกนี้ ช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการตลาดดิจิทัลโดยรวมของคุณ แต่ก่อนที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลของคุณนั้นพร้อมและสามารถนำไปใช้งานได้แล้ว 

 

ที่มา : [1]

Recommended Posts