Coronavirus มีผลกระทบต่อ Digital Marketing อย่างไร?

 In Digital Marketing

จากสถานการณ์ Coronavirus ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทั้งการใช้บริการและการจับจ่ายซื้อของ โดยนอกจากผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการแล้ว ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจที่มีการทำ Digital Marketing จะได้รับผลกระทบกันอย่างไรบ้าง

Coronavirus

ผลกระทบจากความกลัว
Coronavirus ส่งผลกระทบอย่างมาก เมื่อมองภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้แล้ว ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คงหนีไม่พ้นตลาดหุ้น ที่ตกลงทุกวัน เหตุผลก็มาจากความกลัวและกังวลในสุขภาพของตัวเอง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างในประเทศที่เป็นต้นตอของไวรัสอย่างประเทศจีน ที่มีสินค้าออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ 

ความไม่แน่นอนในการใช้จ่ายโฆษณา
เมื่อสินค้าออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการโฆษณาน้อยลงตามไปเช่นกัน เมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้ ผู้ที่ทำโฆษณามองถึงความผลลัพธ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก ทำให้ลดการทำโฆษณาลงไป ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของไวรัสโคโรนา

กิจกรรมต่าง ๆ ถูกยกเลิกและเลื่อนออกไป
กิจกรรมหลาย ๆ รายการเริ่มถูกยกเลิกหรือโดนเลื่อนออกไป เนื่องด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทุกวัน บางกิจกรรมก็เปลี่ยนจากการให้คนมานั่งฟัง เป็นช่องทางออนไลน์แทน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ก็ได้ทำการเลื่อนการประชุมออกไปเช่นกัน 

สินค้าที่ป้องกัน Coronavirus ราคาเพิ่มขึ้น
คุณจะเห็นว่า สินค้าที่จำเป็นต้องใช้ขณะที่กำลังเกิดโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น ราคาขึ้นเป็นเท่าตัว แถมยังหายากอีกด้วย นอกจากนี้ สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เริ่มน้อยลง เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัวเริ่มกักตุนเสบียงไว้ หากเกิดเหตุจำเป็น 

เปลี่ยนมาใช้ E-commerce มากขึ้น
ผู้บริโภคเปลี่ยนมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะต้องการเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสจากการออกไปสถานที่ต่าง ๆ 

วิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
ที่คือวิกฤติทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลและผลที่เกิดตามมา คือการทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะเห็นสุขภาพของตัวเองและพนักงานในบริษัทสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด การที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานติดเชื้อ โดยการทำ work from home จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดี

การติดเชื้อในครั้งนี้การเป็นแค่การติดเชื้อในระยะสั้นแต่ส่งผลกระทบระยะยาวให้กับหลาย ๆ ธุรกิจ เมื่อเทียบกับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา นี่อาจเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ธุรกิจควรจะจับตาดูพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากกว่าที่เคย เพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

 

ที่มา : [1]

Recommended Posts