ระบบ Automation สำคัญกับการตลาดมากแค่ไหน?

 In Technology

ระบบ Automation เป็นอีกหนึ่งระบบที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันนี้ เพราะในโลกของดิจิทัล ไม่ใช่แค่การที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเรา แต่เป็นการนำเสนอสินค้าให้ตรงใจลูกค้า โดยสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนไปถึงกระบวนการหลังการขายของลูกค้าได้เลย

ระบบ Automation

ในยุคที่ดิจิทัลเกือบจะเป็นสิ่งหลัก ๆ ในชีวิตประจำวันของทุกคน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้นจึงเป็นเรื่องดี ซึ่งในด้านของการตลาดก็เช่นกัน ที่นำ ระบบ Automation เข้าใช้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของธุรกิจ จะได้เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง เพราะหลายธุรกิจมองเพียงว่าธุรกิจของตัวเองต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายประเภทใด จนไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แท้จริงว่ากลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ของธุรกิจคือใคร ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจรู้กลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้ดีที่สุด

นอกจากที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เข้าใจลูกค้าแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ นั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ความผิดพลาดน้อยกว่าระบบแมนนวลทั่วไป ดังนั้น เรื่องความผิดพลาดด้านข้อมูลต่าง ๆ ก็แทบจะไม่มี ข้อมูลไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่ ไม่มีทางหายไปแน่นอน 

โดยตัวอย่างของเทคโนโลยีที่นำมาใช้และเห็นได้บ่อย ๆ เช่น IoT, Chatbot, AI, Big Data เป็นต้น ซึ่งนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างดี และระบบAutomationนี้ก็มีการพัฒนาและเกิดเครื่องมือใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน 

สนใจอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ Marketing Automationมากขึ้นได้ที่ OURGREENFISH

Recent Posts