Google Analytics เพิ่มเครื่องมือชี้วัดการคาดการณ์ใหม่

 In Google

Google Analytics หนึ่งเครื่องมือจากกูลเกิล ที่เรารู้จักกันดี ได้เพิ่มเครื่องมือตัวชี้วัดคาดการณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้แอปที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการทำการตลาดของคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ซึ่ง Google Analytics จะแนะนำเครื่องมือสร้างผู้ชมที่คาดการณ์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชมที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อในอีก 7 วัน เป็นต้นGoogle Analytics

ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าของคุณในไม่ช้า คุณสามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างตรงจุดหรือทำการเสนอโปรโมชันเพื่อกระตุ้นให้เขาซื้อสินค้าคุณในทันที

โดยหากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องทำการเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Analytics ซะก่อน และเปิดใช้งานการเปรียบเทียบภายในตัวเลือกการเปิดเผยข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้ในกระบวนการวิจัยการตลาดทั่วไปของคุณได้อีกด้วย

Google Analytics

ตัวเลือกเหล่านี้ เป็นตัวเลือกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และอย่างที่รู้กันว่า คุณจำเป็นต้องมีกิจกรรมการซื้อในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้คาดการณ์ต่อ

 

ที่มา : [1]

Recommended Posts