CV กับ Resume ความต้องการของบริษัท เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

 In Uncategorized

ใกล้ถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นหางานของนักศึกษาหรือพนักงานที่อยากจะเปลี่ยนงานแล้ว แต่หลาย ๆ คนยังสับสนว่า ทำไมบางบริษัทต้องการResume บางบริษัทต้องการCV แล้ว CV กับ Resume แตกต่างกันอย่างไร? วันนี้ เราได้รวบรวมความเหมือนและความต่างของ 2 ตัวนี้มาฝากกัน

ลักษณะการเขียนของ CV กับ Resume ต่างกันอย่างไร

พูดถึงลักษณะการเขียนทั้ง CV กับ Resume มีการเขียนที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็แตกต่างที่การสื่อออกมา เพราะResumeจะพูดถึงประวัติการทำงาน ประวัติการเรียน ข้อมูลส่วนตัวและสกิลส่วนตัวแบบคร่าว ๆ เนื้อหาอ่านได้และรู้จักตัวคุณได้ในหน้าเดียว แต่ส่วนของCVนั้น จะเป็นข้อมูลเชิงลึกในทุก ๆ ด้าน ทั้งประวัติการศึกษา คุณสมบัติและการทำงานอย่างละเอียด

ซึ่ง HR ในหลาย ๆ บริษัทเลือกที่จะรับResumeเพราะว่า เอกสารรูปแบบนี้จะสื่อให้เห็นถึงคน ๆ นั้นแบบเจาะจง เห็นถึงทักษะที่ต้องการเลย โดยไม่ต้องใส่รายละเอียดยาวจนไม่อยากอ่าน แต่ HR บางที่ต้องการCVเพราะต้องการรู้เรื่องราวชีวิตของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกับคนคนนั้นจริง ๆ อีกอย่างResumeจะแสดงถึงทักษะในการทำงานแค่ตำแหน่งที่สมัครเท่านั้น มีการเปลี่ยนทักษะหรือตำแหน่งไปตามตำแหน่งที่สมัคร

Recommended Posts