ไทยชนะ VS หมอชนะ แอปฯ ไหนเข้าถึงข้อมูลคุณได้มากกว่ากัน

 In Technology, Update

ไทยชนะ VS หมอชนะ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการใช้งานและการเดินทางที่เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ผ่านการสแกน QR Code หรือ GPS และ Bluetooth ซึ่งหากใช้ทั้ง 2 แอปฯ ร่วมกัน จะทำให้บันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ มีความแม่นยำมากขึ้น และยังเพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง

ไทยชนะ

แล้วทั้งสองแอปฯ เข้าถึงข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอะไรบ้าง?

👊ไทยชนะ👊  

☑พิกัด (Location) *หากผู้ใช้ไม่เปิด GPS จะสามารถระบุพิกัดได้เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น 

☑ไฟล์ภาพ มีเดีย และไฟล์ต่าง ๆ 

🚑หมอชนะ🚑

กล้องถ่ายรูป (ภาพนิ่งและวิดีโอ)

ไฟล์ภาพ มีเดีย และไฟล์ต่าง ๆ 

☑พิกัด (Location) *หากผู้ใช้ไม่เปิด GPS จะสามารถระบุพิกัดได้เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น

☑พื้นที่เก็บข้อมูล กรณีอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต แอปฯ จะเก็บบันทึกการเดินทางไว้ในอุปกรณ์ก่อน

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเข้าใช้งานของทั้ง 2 แอปพลิเคชัน การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวขึ้นอยู่กับความยินยอมของตัวผู้ใช้เอง และมองเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งาน อำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นโรคระบาด อีกทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไม่ให้เกิดวงกว้างมากขึ้น

 

#digitalmarketingwow #DMW

Recent Posts