เข้าใจในความต่าง ระหว่าง UX/UI ที่หลายคนยังไม่รู้

 In Technology

UX/UI คือ ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยของเว็บไซต์ และด้วยความที่ชื่อคล้ายกันก็มักทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ซึ่งจริง ๆ แล้ว UX/UI มีความแตกต่างกัน ดังนี้

UX

UX (User Experience) หรือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่ออกแบบการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อเว็บไซต์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมถึงบริการของธุรกิจ และคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าความสวยงาม

UI (User Interface) หรือ ส่วนที่ประสานงานกับผู้ใช้งาน มุ่งเน้นไปที่หน้าตา ความสวยงาม ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้งาน โดยจะต้องใช้งานที่ง่าย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน เช่น แพลตฟอร์ม เมนู ตัวอักษร สี ปุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้การพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นมาสักหนึ่งเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องมีทั้งสองสิ่งนี้อยู่ควบคู่กันไป

 

อ่านเพิ่มเติม: https://bit.ly/3bkMnYI

 

#digitalmarketingwow #DMW

Recommended Posts