Inbound
Marketing

เรียนรู้แนวคิดการทำ Digital Marketing
ด้วย Inbound Marketing

รู้ลึก รู้จริง กับการตลาดดิจิทัลในรูปแบบ
ของ Inbound Marketing ที่แตกต่าง

INBOUND
MARKETING

เรียนรู้แนวคิดการทำ DIGITAL MARKETING
ด้วย INBOUND MARKETING

รู้ลึก รู้จริง กับการตลาดดิจิทัลในรูปแบบ
ของ INBOUND MARKETING ที่แตกต่าง

Digital Marketing Wow ร่วมกับ Ourgreenfish Co., Ltd.

จัดหลักสูตร การตลาดดิจิทัลแนวคิด Inbound Marketing โดยเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป โดยต้องการแนวคิดในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจาก Digital Marketing แบบเดิม มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และเทคนิค การทำ Inbound Marketing รูแบบการตลาดแบบใหม่ที่กำลังเปป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งกระบวนการ

ATTRACT: สร้างคอนเทนต์ ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า ผ่าน Blog, Keywords Search และ Social Media เพื่อทำให้คนแปลกหน้า หรือ Strangers เข้ามาเป็น Visitors
CONVERT: เมื่อ Visitors เข้ามา เราใช้ Call-to-Action (CTA), Landing Pages และ Forms เพื่อพยายามเปลี่ยน Visitors ให้เป็น Leads
CLOSE: เมื่อเราได้ Leads ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอน Close เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า ด้วย Email กระบวนการวิเคราะห์แยกจากระบบข้อมูล รวมทั้ง Workflows, Leads Nurturing และ Sales Process
DELIGHT: ขั้นตอนการดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาว โดยสิ่งคำคัญที่ต้องคำนึงถึงในขั้นนี้คือ Customer Experience

ทำไมถึงต้องฝึกอบรม Inbound Marketing
กับ Ourgreenfish

เป็นบริษัท Digital Agency ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี
มีผู้เชี่ยวชาญในด้าน Digital Marketing และ Inbound Marketing ผ่านการรับรองมาตรฐานมากมาย

มีประสบการณ์จริง ในเรื่อง Inbound Marketing
เราใช้แนวคิด Inbound Marketing กับทางบริษัทของเราเอง และมีลูกค้าที่ใช้แนวคิด Inbound Marketing ในหลายธุรกิจ

มีการเปิดฝึกอบรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กลุ่ม SCG และ APOLLOTHAI/IDEMITSU

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Inbound Marketing 1 วันเต็ม คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • ทำความรู้จักกับ Inbound Marketing
  • Inbound Marketing เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง
  • เว็บไซต์จำเป็นแค่ไหนกับการทำ Inbound Marketing
  • เความสัมพันธ์ระหว่าง Content กับ Inbound Marketing
  • Topic Clusters การจัดกลุ่ม Content เพื่อปประสิทธิภาพและการวัดผล
  • วิธีการ เลือก Keywords SEO ให้ติดอันดับในหน้าแรกของการค้นหา
  • จะเปลี่ยน Traffics ให้เป็น Lead ด้วย CTA Landing page ได้อย่างไร
  • รู้จักกับ Cold Lead, Warm Lead และ Qualified Lead
  • Email Marketing, Lead nurturing, Remarketing
  • Personalisation offer ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา หัวใจสำคัญของ Inbound Marketing

เรียน Inbound Marketing
หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร?

นักการตลาด Digital Marketing

ต้องการเรียนรู้การตลาดดิจิทัลในรูปแบบ Inbound Marketing เสริมความรู้ และพัฒนาทักษะ

บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้าน Digital Marketing

อยากเรียนรู้แนวคิดของ Inbound Marketing เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

เจ้าของกิจการในระดับเล็ก-กลาง

ที่ต้องการใช้แนวคิด Inbound Marketing ประยุกต์เข้ากับธุรกิจของตนเอง

icon-2

สิ่งที่จะได้รับ
เมื่อเรียน Inbound Marketing ในหลักสูตรนี้

icon-

เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของ Inbound Marketing

icon-

รู้จักเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับแนวคิดของ Inbound Marketing

icon-lead

จัดเรียงลำดับความสำคัญของ Lead ได้

icon-

สร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบที่เหมาะกับ Inbound Marketing

icon-

เลือกคีย์เวิร์ดสำหรับการทำ SEO ได้ด้วยตนเอง

icon-inbound

นำ Inbound Marketing ไปปรับใช้กับธุรกิจ หรือพัฒนาทักษะได้

ผลงานที่ผ่านมา

เกี่ยวกับวิทยากร

Suriyon Nontarak

Digital Marketing Specialist

ใช้เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทางธุรกิจ วัดผลได้ พร้อมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

Certifications

Thanakarn Lertsudwichai

Digital Marketing Specialist

ไม่ว่าจะเป็น Outbound หรือ Inbound Marketing เราสามารถวางแผน และเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

Certifications

Maleewan poolsombut

Digital Marketing Specialist

เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ทุกธุรกิจพัฒนายอดขายและแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

Certifications

เกี่ยวกับบริษัท เอาเวอร์ กรีนฟิช จำกัด

OURGREENFISH เรามุ่งให้บริการด้าน Digital Marketing ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ นำ Digital Technology มาช่วยปรับปรุงธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาดสมัยใหม่ ช่วย Transform Business ด้วย Digital Marketing

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ourgreenfish.com

ผู้สนใจลงทะเบียนไว้ก่อน

หลักสูตร Inbound Marketing
เรียนรู้แนวคิดการทำ Digital Marketing ด้วย Inbound Marketing
ระยะเวลา 1 วัน
วันที่
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สถานที่
ค่าอบรม
ผู้เรียน

หมายเหตุ : –