Google ปรับดัชนีการค้นหา เลือกดึงข้อมูลจากเว็บที่รองรับเวอร์ชันมือถือเป็นหลัก

ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนมีบทบาทต่อชีวิตของคนเรามากขึ้น ผู้คนเริ่มค้นหาสิ่งต่างๆ ผ่านมือถือมากกว่าเมื่อก่อน กูเกิลเล็งเห็นความสำคัญของการค้นหาผ่านสมาร์ทโฟน จึงได้ปรับดัชนีการค้นหา