Google ปรับดัชนีการค้นหา เลือกดึงข้อมูลจากเว็บที่รองรับเวอร์ชันมือถือเป็นหลัก

Google ปรับดัชนีการค้นหา เลือกดึงข้อมูลจากเว็บที่รองรับเวอร์ชันมือถือเป็นหลัก

ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนมีบทบาทต่อชีวิตของคนเรามากขึ้น ผู้คนเริ่มค้นหาสิ่งต่างๆ ผ่านมือถือมากกว่าเมื่อก่อน กูเกิลเล็งเห็นความสำคัญของการค้นหาผ่านสมาร์ทโฟน จึงได้ปรับดัชนีการค้นหา โดยจะดึงดัชนีการค้นหาจากเว็บสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาเป็นหลัก ก่อนเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป

ถ้าหากเว็บไซต์ของเราเป็นแบบ responsive รองรับทั้งสมาร์ทโฟนและเดสก์ท็อป จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกูเกิล แต่ถ้าหากเว็บไซต์ที่แยกกันระหว่างสมาร์ทโฟนและเดสก์ท็อป กูเกิลจะเลือกดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เวอร์ชันอุปกรณ์พกพา ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงไว้ให้ดี

ที่มา webmasters.googleblog.com

Share

เขียนงานที่มีสำนวนแข็งทื่อเป็นเอกลักษณ์ สนใจเทคโนโลยี สมาร์ตโฟน รักงานด้าน Digital Marketing และเลี้ยงแมวที่กัดเจ้าของจนเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =