Google Keep อัปเดต เพิ่มเส้นตารางสำหรับใช้วาดภาพ

Google Keep  แอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึก ที่มาพร้อมกับสีสันของกระดาษโน้ตที่น่าใช้งานนั้น นอกจากจะทำได้ทั้งจดบันทึก วาดภาพ บันทึกลิสต์รายการ