เทรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค 2021 ของแต่ละ Gen

พฤติกรรมผู้บริโภค ในปี 2021 จะเดินไปในทิศทางไหน แต่ละธุรกิจควรจับอะไร และปรับตัวไปในทิศทางไหนบ้าง? เป็นเรื่องปกติของทุกปี ที่เทรนด์หรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ [...]