พนักงานหมด passion ในการทำงาน ผู้บริหารควรทำอย่างไร?

“หมด passion ในการทำงานแล้วหวะ” เป็นประโยคที่ได้ยินกันบ่อยๆ สำหรับเด็ก Gen ใหม่ในยุคนี้ อาจจะเกิดจากสาเหตุที่หมดไฟในการทำงาน ไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำงานดีๆ ต่อไปหรือเหนื่อย [...]