Raksa แอปพลิเคชันให้บริการด้านการแพทย์ พร้อมคำปรึกษาฟรี

ป่วยทัก Raksa แอปพลิเคชันที่ให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์ โดยคุณหมอที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาสามารถใช้ได้ทั้งแบบฟรีและเสียเงินตามการรักษา [...]