Facebook ทำ Ad Targeting ด้วยการทำนายข้อมูลรูปภาพ

Facebook ทำ Ad Targeting จากการที่ Facebook เตรียมพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในครัวเรือนจากรูปภาพและคำอธิบายที่ผู้ใช้งานอัพโหลดลงใน Facebook ส่วนตัว [...]