Gmail ปรับลุคใหม่ เพิ่มฟีเจอร์หลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจคุณมากขึ้น

Google ได้ปรับลุค Gmail เวอร์ชั่นใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเพิ่มฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน สามารถตอบอีเมลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น