เทคนิค สื่อสารกับผู้อื่น อย่างไร? ให้เกิดความประทับใจ

ในการทำงานจำเป็นต้องมีการ สื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดีขึ้น [...]

ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงานอย่างไร ให้คล่องและได้ผล

ในการเข้าทำงานในองค์กรใหญ่ๆ มักมีการแข่งขันกันในเรื่องของภาษามาเป็นอันดับต้นๆ ทั้งเรซูเม่ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับภาษาก่อนเข้าไปทำงาน เผลอๆ [...]