Facebook ทำ Ad Targeting ด้วยการทำนายข้อมูลรูปภาพ

Facebook ทำ Ad Targeting จากการที่ Facebook เตรียมพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในครัวเรือนจากรูปภาพและคำอธิบายที่ผู้ใช้งานอัพโหลดลงใน Facebook ส่วนตัว [...]

5 วิธีง่ายๆในการรีดประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เพื่อเอามาใช้ทำธุรกิจ

การขับเคลื่อนหรือตัดสินใจทางธุรกิจต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูลเข้ามาช่วย และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจได้มากที่สุดก็คือข้อมูลของลูกค้า