Pinterest เตรียมทำตลาดโฆษณาสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก

Pinterest เตรียมเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก ด้วยการเพิ่มส่วนโฆษณาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ คาดการณ์รายได้อนาคตอาจโตถึง 3 ใน 4 ส่วนของรายได้ทั้งหมด