ทักษะ Programming จำเป็นอย่างไรกับตลาดในอนาคต

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในปัจจุบัน ทักษะ Programming ก็เป็นเรื่องจำเป็นและยังใช้ได้ต่อไปในอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในการทำงานมากขึ้น เช่น [...]

Soft Skills สิ่งเล็กๆ สู่ความสำเร็จ ที่คนในองค์กรควรมี

Soft Skills ใครว่าไม่สำคัญ? สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งผลในการทำงานและการมีส่วนร่วมระหว่างคนในองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งทักษะด้านนี้คือทักษะทางด้านอารมณ์มากกว่าความรู้ความสามารถในการทำงาน [...]

Digital Skills สำคัญแค่ไหน? ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับทุกชีวิต

Digital Skills เป็นทักษะที่หลายๆ องค์กรต้องการเตรียมพร้อมให้บุคลากรของตัวเองมีทักษะนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถสู้กับตลาดดิจิทัลที่กำลังเติบโตขึ้นได้ [...]

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สักที เกิดจากสาเหตุอะไรและควรแก้ไขอย่างไร

ทำไม พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สักที ทั้งๆ ที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัย และเคยได้ใช้กันมานักต่อนักแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถพูดได้สักที บางคนประสบปัญหาฟังออก [...]