Instagram ทดสอบฟีเจอร์ แยก Mention Story ออกจากหน้ารวมข้อความส่วนตัว

หลังจากที่Instagram Storyได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้ใช้งานเริ่มใช้ช่องทางนี้ในการกล่าวถึงเพื่อน ทำให้การแจ้งเตือนในส่วนนี้ สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานที่ทำการติดต่อพูดคุยกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ [...]