Facebook รับมือข่าวปลอมบนหน้าฟีดด้วย Flag เตือนภัย

ในยุคที่ข่าวบนเฟซบุ๊คไวยิ่งกว่าข่าวในทีวี สารพัดข่าวที่โพสต์ให้ว่อนหน้าฟีด เราจะรู้ได้ยังไงว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอม? แต่ขึ้นชื่อว่าพี่มาร์คซะอย่าง [...]