Google AutoDraw: เครื่องมือเปลี่ยนรูปวาดสุดเห่ยให้เป็นภาพวาดสุดคูล!

ใครมีปัญาหาแค่จะวาดรูปเค้กง่ายๆไว้ใช้ HBD เพื่อน…เราหัวอกเดียวกันค่ะ! ซึ่งเรื่องนี้ Google AutoDraw ช่วยคุณได้ แค่เปลี่ยน ‘รูปวาด’ ให้กลายเป็น ‘ภาพวาด’ ซะ