Instagram Reels จะกลายเป็นคู่แข่งของ TikTok ได้จริงหรือ?

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเป็นอย่างมากและคาดว่าจะมีผู้ใช้งานมากถึง 1.2 พันล้านคนในปี 2564 แม้ว่าในหลายประเทศจะมีการแบนใช้งานไปแล้วก็ตาม และเมื่อหลายเดือน ได้มีการเปิดตัว [...]