LINE ประเทศไทย เผยพฤติกรรมการใช้งานของคนไทย ประจำปี 2563

พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE นั้นเติบโตขึ้นทุกวัน ไม่ว่าใครก็ต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ทั้งในด้านการสื่อสาร คอนเทนต์ออนไลน์ สั่งอาหาร รวมถึงการชอปปิงออนไลน์อีกด้วย และทาง LINE [...]