LINE MyShop ขายของออนไลน์ได้ง่าย ผ่าน LINE OA

เมื่อ COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการขายผ่านช่องทางออฟไลน์ จึงเปลี่ยนมาหาช่องทางออนไลน์มากขึ้น LINE MyShop เป็นอีกช่องทางออนไลน์ที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ [...]