ของขวัญปีใหม่สไตล์งานช่าง ยาน ‘Millennium Falcon’ สารพัดช่างแบบกะทัดรัด

สุดเจ๋ง…เครื่องมือช่างในรูปแบบยานตัวแม่ ‘Millennium Falcon’ แห่งสตาร์วอส์ เครื่องมือแบบช่างกะทัดรัดที่ทำงานได้ครบทั้ง ไข แซะ บิด งัด