Payment Gateway คือ อะไร? แล้วแบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจออนไลน์ของคุณ

Payment Gateway คือ อะไร ในโลกที่เทคโนโลยีหมุนเร็ว ทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมด การจับจ่ายซื้อของในรูปแบบเดิมๆ อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้บริการ [...]

แม่ค้าออนไลน์มีเฮ Facebook เปิดบริการ จ่ายเงินด้วย Messenger ในไทยแล้ว

จ่ายเงินด้วย Messenger ถึงแม้ว่าในต่างประเทศเปิดบริการนี้มาได้สักพักใหญ่ๆ แล้ว ถึงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในไทยมีเฮ Facebook เปิดรับชำระเงินง่ายๆ