SmoothStar Australia ขาดตลาด ยุติการสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์

เป็นที่น่าตกใจที่ในช่วงนี้ กระแสการเล่นเซิร์ฟบอร์ด มาแรงอย่างมากในประเทศไทย คนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดก็เพิ่มมากขึ้น มีตัวแทนจำหน่ายในไทยและร้านค้าที่รับมาจำหน่ายในไทยจำนวนมาก [...]