รูปแบบโฆษณา แบบฉบับ TikTok เป็นอย่างไร?

TikTok เป็นอีกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยความนิยมที่มีมากขึ้น จึงทำให้ทีมพัฒนาต้องทำงานเป็นอย่างหนักเพื่อติดตามผลลัพธ์และใช้ประโยชน์จากตัวเลือกโฆษณาต่างๆ [...]